Ik werk met een Kunstenaarsmindset. Het is voor mij een flexibele en creatieve manier van doen en handelen, vanuit waarnemen, voelen, denken en doen. Het stimuleert verwondering en om met een open blik naar onszelf en onze (natuurlijke) omgeving en mogelijkheden te kijken.
De kunstenaarsmindset zit in mij. Ik pas het bewust en onbewust toe. zowel in mijn dagelijkse leven, als in de projecten en uitwisselingen met anderen, maar ook in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het maakt dat ik zoveel mogelijk denk in mogelijkheden, en open sta voor nieuwe uitdagingen en ontmoetingen.
In uitwisseling met mijn deelnemers stimuleer ik ten eerste de waarneming om zo de weg naar verbeeldingskracht vrij te maken. Daarbij sta ik bewust stil bij de omgeving waarin we ons bevinden, verkennen we gevonden en natuurlijke materialen met de zintuigen. 
En het gaat om het verkennen van ieders persoonlijke ervaringsverhalen, wat je erbij voelt en wat je er over denkt. Vervolgens gaan we samen maken; 'verbeelden' met de materialen die er zijn verzameld.

De kunstenaarsmindset in jou
Ik geloof dat de kunstenaarsmindset in iedereen zit. Dus ook in jou. Als je bewust kijkt naar jouw doen en handelen, en actief onderzoekt en toepast wat dicht bij je ligt, wordt je fantasie geprikkeld; het stimuleert nieuwe ideeën, en zo kun je jouw verbeeldingskracht (verder) ontwikkelen.
Het gaat ook over omgaan met onzekerheid en het onverwachte. Je kunt dit leren zien en aangaan als uitdaging. Het kan een positieve bijdragen hebben door flexibel te denken bij het benaderen van (ingewikkelde) vraagstukken en daar constructief oplossingen voor te vinden maar ook in relatie met een ander. De kunstenaarsmindset wordt dan een vaardigheid die je verder kunt ontwikkelen.
Wat betekent de 'kunstenaarsmindset' voor jou?

Het begrip de ‘kunstenaarsmindset’ is ontwikkeld door Merlijn Twaalfhoven; muzikant, creatief onderzoeker en oprichter van the Turnclub.  Hij schrijft over de 'kunstenaarsmindset' in zijn boek Het is aan ons​​​​​​​
De Turnclub is een community van  kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars.
Die maatschappelijke vraagstukken aangaan met de kunstenaarsmindset
en krachten bundelen voor een betere wereld.
In 2020 kwam ik voor het project Stil de Tijd bij de Turnclub terecht. Ik ontwikkelde daar dit project voor mensen met dementie, hun naasten en een zorgverlener. En was ik van 2021-23 actief als community builder Kunst & Zorg.

Gerelateerde artikelen >>

Back to Top