TURNLAB STIL DE TIJD 2020

 

In 2020 deed ik mee aan het Turnlab Stil de tijd van de Turnclub in Amsterdam. De Turnclub is een kunstenaarsclub die zich inzet voor maatschappelijke verbinding en verandering. Binnen het turnlab Stil de tijd ontwikkelen 5 kunstenaars een eigen project rondom ouder worden en dementie.

 

Voor mijn project ontwikkel ik een beeldend dialoog waarin persoonlijke ervaringen van dementie vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Zoals vanuit de persoon met dementie, een partner, mantelzorger, kind(eren) een naaste vriend, en óók een zorgprofessional die dicht bij de familie staat.

 

Door alleen en samen expressie te geven aan persoonlijke ervaringen, worden persoonlijke perspectieven bespreekbaar en kan er ruimte ontstaan voor verbinding en verwerking.

 

Omgaan met dementie  is vaak intens en confronterend. De relatie met elkaar verandert. De beleving van tijd en omgeving verandert. Ik wil een veilige artistieke ruimte bieden voor het delen en onderzoeken van persoonlijke ervaringen en zingevingsvragen alleen en met elkaar. En inspelend op vragen rondom tijdsbeleving doormiddel van kunst.

 

Hoe beïnvloedt de diagnose dementie de relatie met jezelf en met je directe (sociale) omgeving?

Hoe vinden en verbinden mensen met elkaar na de diagnose?

Hoe verandert de beleving van tijd, en de betekenis van toekomst?

 

PILOT

Een pilot van dit project is in ontwikkeling tot medio januari 2021. Dit houdt in een serie van uitwisselingen met vier families. De pilot is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met  Wonen bij September in Velp, een woonhuis voor mensen met dementie. Twee van de families waarmee ik uitwissel hebben een familielid met (een vorm) van dementie die in het woonhuis verblijven.

In de pilot ontwikkel ik het beeldend dialoog, en onderzoek wat het project kan betekenen voor de families en wat betekenisvol is om te delen met een breder publiek. Ik werk uitsluitend met instemming van mijn deelnemers voordat persoonlijke verhalen naar buiten wordt gebracht.

Onderstaand is een eerste film van een beeldend dialoog is 'Stil de tijd, zet de tijd voort'. Het resultaat van een uitwisseling met een van de families verbonden aan het woonhuis Wonen bij September in Velp. De familienaam van de deelnemers is vanwege privacy redenen alleen in de film zichtbaar. Deze wordt met toestemming openbaar gedeeld. Tevens wordt een familie document (film) gemaakt voor de familie alleen.

De komende tijd zullen meer uitwisselingen vorm krijgen. U kunt de ontwikkelingen van dit project volgen via mijn af-en-toe nieuwsupdate.

De film werd tijdens de pilotpresentatie van het Turnlab Stil de Tijd gepresenteerd in Amsterdam. De presentatie is binnenkort online terug te kijken.

Lees hier meer over de verschillende projecten op de projectpagina van Stil de tijd, op de website van de Turnclub

Iris Jousma

 

Wat is een beeldend dialoog?

 

Gevonden en natuurlijke materialen worden gebruikt om uitdrukking te geven aan ervaringen, gevoelens, en dat wat in woorden te kort schiet. Het verkennen van natuurlijke materialen met al onze zintuigen helpt de verbinding te leggen met de zelf; Vanuit onze basis verbinden we met elkaar en de omgeving.

Materialen worden metaforen voor persoonlijke herinneringen, in dialoog met onszelf en met elkaar.

 

In individuele en in gezamenlijke uitwisselingen ontstaan vertalingen van persoonlijk verhalen in beeld, in woorden, in ruimte, in gebaar.. Er kan vanalles ontstaan.

 

Er wordt vooraf gekeken waar individuele en gezamenlijke wensen liggen.

Gezamenlijk wordt besloten wat zal worden gedeeld met een breder publiek. Privacy en veiligheid van alle deelnemers, en in specifiek de persoon met dementie zijn kernwaardes van het project en dus leidend in beslissingen rondom publicatie.

 

Stil de tijd, Zet de tijd Voort!

"Een beeldend dialoog met materialen die een belangrijke betkenis hebben voor de familie. De klok van de tijd, de metronoom voor het aanzetten tot activiteit, de eikenboom als metafoor van de levensboom. De muziek die de familie verbindt, de viool waarop werd geleerd te spelen."

 

VOORTZETTING PROJECT

 

Mijn project staat op de website van KOM Gelderland. Platform voor cultuurparticipatie Gelderland.

Ik hoop in 2021 het project voort te zetten met meer families die te maken hebben met (een vorm van) dementie. Zowel met families die in het begin van het proces staan maar ook bij gevorderde dementie.

 

Essentieel in deze tijd: Het project kan corona-proof worden uitgevoerd.

 

Om in contact te komen met families wil ik samenwerken met verschillende zorgorganisaties. Zoals thuiszorgorganisaties, zorginstellingen, woonvoorzieningen voor mensen met dementie.

Daarbij vind ik het essentieel  dat  zorgprofessionals deel uitmaken van dit project.

 

Ook zal ik in 2021 samen werken met Cultuur Oost om het project verder op te zetten.

Ook geef ik graag een presentatie over mijn project bij u op locatie.

 

Heeft u een idee, een vraag, een voorstel, belangstelling voor samenwerking?

Wilt u zelf deelnemen met uw familie?

 

Neem gerust contact met mij op via: info@irisjousma.nl

 

 

TURNLAB STIL DE TIJD 2020

filmstil uit 'Stil de tijd, zet de tijd voort' Een beeldend dialoog. Klik hier om de film te bekijken op vimeo.

*  Filmstills van Een beeldend dialoog; Stil de tijd, Zet de tijd voort! nov 2020